1. Strona główna
 2. /
 3. Prawo spółek
 4. /
 5. Czy warto założyć spółkę z o.o.?

Czy warto założyć spółkę z o.o.?

Prowadzenie biznesu w Polsce jest obecnie o wiele bardziej skomplikowane niż kilka lat wcześniej. Nic więc dziwnego, że przedsiębiorcy poszukują najlepszej formy prowadzenia działalności. Od czasu polskiego ładu jedną z takich form jest spółka z o.o. Z niniejszego wpisu dowiecie się Państwo czy warto założyć spółkę z o.o.? Wskażę wady i zalety prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Na pewno zaletą spółki z o.o. jest możliwość bardzo szybkiej jej rejestracji. Będzie tak jeżeli zdecydujecie się Państwo na rejestrację przez system S24. Co prawda dostępny wzorzec umowy jest bardzo ograniczony i nie możecie w nim Państwo ująć na przykład popularnych ostatnio obowiązków powtarzających się świadczeń niepieniężnych od wspólników, ale sądy takie spółki rejestrują dosłownie w kilka dni. To pozwala na szybkie rozpoczęcie prowadzenia działalności. Trzeba jednak pamiętać, że zawiązanie spółki trzeba zgłosić do KRS w ciągu 7 dni, albowiem po tym okresie spółka ulega rozwiązaniu.

Niezaprzeczalną zaletą jest też możliwość uniknięcia konieczności zapłaty składek ZUS i składek zdrowotnych, o czym napiszę w dalszej części artykułu.

Kolejną zaletą jest to, że wspólnik nie odpowiada za zobowiązania spółki. Dotyczy to jednak tych wspólników, którzy nie są członkami zarządu. Jeżeli wspólnik jest jednocześnie członkiem zarządu odpowiada za nieuregulowane zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Uniknięcie odpowiedzialności za zobowiązania spółki może nastąpić tylko w określonych okolicznościach. Nie jest to niemożliwe, ale też nie jest zadaniem prostym z uwagi na charakter regulacji prawnych.

Wady spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jedną z wad prowadzenia działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Niestety przepisy nie pozwalają na prowadzenie rachunkowości w postaci książki przychodów i rozchodów. W praktyce powoduje to, że zapłacicie Państwo więcej księgowej bądź biuru rachunkowemu. Prowadzenie pełnej księgowości jest po prostu droższe.

Kolejną wadą jest to, że w przypadku spółki z o.o. jest więcej formalności niż ma to miejsce np. w przypadku jednoosobowej działalności. Trzeba bowiem przynajmniej raz w roku zwołać zwyczajne zgromadzenie wspólników i podjąć na nim kilka uchwał m.in. zatwierdzić sprawozdanie finansowe. Potem, o czym wielu przedsiębiorców zapomina, to sprawozdanie należy zgłosić do KRS. Jeżeli zarządu spółki z o.o. tego nie zrobi spotkają go niestety przykre konsekwencje. Najczęściej, jeżeli jest to jednorazowe przewinienie, sprawę kończy grzywna ale znam przypadki, w których sprawa przybrała o wiele gorszy finał.

Również chcąc zakończyć prowadzenie działalności dostrzegą Państwo wady spółki z o.o., a to dlatego że inaczej niż przy jednoosobowej działalności kiedy na mocy państwa decyzji kończycie jej prowadzenie w przypadku spółki musicie przejść sformalizowany proces likwidacji. Postępowanie likwidacyjne w spółce z o.o. jest czasochłonne i wiąże się z kosztami. Niestety nie można tak po prostu zakończyć działalności prowadzonej w tej formie. W wielu przypadkach czekają na Państwa jeszcze na tym etapie konsekwencje podatkowe.

Niekorzystne w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest też to, że co do zasady występuje podwójne opodatkowanie bo pierwsze bowiem podatek (9 lub 19%) musi zapłacić sama spółka, a jeżeli wspólnik chce pobrać ze spółki dywidendę, to także on musi zapłacić podatek. Rozwiązaniem tej sytuacji będzie właściwe ukształtowanie stosunków pomiędzy spółką a wspólnikiem, o którym napiszę niżej.

Założenie spółki z o.o. a ZUS

Motywacją założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością często jest chęć uniknięcia obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.  Wyjaśniam jednak, że nie zawsze to się uda. Proszę pamiętać, że wspólnik jednoosobowej spółki ma obowiązek opłacenia składek na ZUS tak samo jak osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą do niedawna dotyczyło to także tych spółek gdzie jeden ze wspólników miał dominującą ilość udziałów w kapitale zakładowym. ZUS nazywał go „prawie jedynym wspólnikiem”. Na szczęście dla wielu wspólników spółki z o.o. Sąd Najwyższy ostatnio wydał bardzo korzystną uchwałę, która pozwoli oszczędzić takim wspólnikom mnóstwo środków.  Do tej pory bardzo częste były procesy sądowe wynikające z wydania przez ZUS decyzji nakazującej zapłatę składek za wiele lat wstecz. Niestety sprawy te najczęściej wygrywał organ.

Uchwałą, o której wspomniałam jest uchwała z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie o sygn. akt III UZP 8/23, w której sąd powiedział, że  wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99 procent udziałów nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Jest to wyłom w dotychczasowej praktyce.

Uniknięcie podwójnego opodatkowania w spółce z o.o.

Niejednokrotnie wspólnikom spółek z ograniczoną odpowiedzialnością sen z powiek spędza to jak uniknąć podwójnego opodatkowania wypracowanego przez spółkę zysku. Istnieje na to kilka sposobów. Nie podam Państwu jednej gotowej recepty bo wybór właściwego sposobu każdorazowo powinien odnosić do konkretnej sytuacji spółki. Mogę powiedzieć ogólnie, że jednym ze sposobów aby nie płacić podwójnego podatku ale też nie płacić np. składek zdrowotnych jest wykorzystanie instytucji z artykułu 176 kodeksu spółek handlowych czyli nałożenie na wspólników obowiązków wykonywania świadczeń pieniężnych. Proszę jednak starannie określać te obowiązki ponieważ ZUS bardzo często kwestionuje to rozwiązanie. W każdym razie prawidłowe i sensowne zastosowanie tej instytucji pozwala uniknąć tak podatku podwójnego podatku, jak i składek. Dalej, w niektórych przypadkach możemy zawrzeć ze wspólnikiem umowę o dzieło czy umowę zlecenia zwłaszcza wspólnik ma mniej niż 26 lat i jest studentem. Innym rozwiązaniem może być świadczenie przez wspólnika na rzecz spółki określonych usług w ramach prowadzonej przez tego wspólnika działalności gospodarczej. Istnieją także inne, może nieco mniej popularne, sposoby aby nie musieć płacić podatku na poziomie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i po raz drugi przez wspólnika, a więc podatku podwójnego.

Czy warto przekształcić jednoosobową działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Na koniec odniosę się do tego czy warto przekształcić jdg w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Na pewno odpowiedź nie będzie zero -jedynkowa bo znów wszystko zależy od sytuacji przedsiębiorcy, rozmiarów prowadzonej działalności, od tego czy prowadzi działalność regulowaną: czy ma wydane jakieś zezwolenia, pozwolenia, koncesje. Czasem lepiej jest utworzyć spółkę z o.o. i sprzedać na przykład rzeczy z jednoosobowej działalności gospodarczej do spółki, a czasami wręcz trzeba dokonać przekształcenia.

Proces przekształcenia jednoosobowej działalności regulowany jest przepisami kodeksu spółek handlowych. Przebiega on wieloetapowo, zaangażowany jest w to sąd i biegły rewident. Plusem jest to, że przekształcenie jest obojętne podatkowo, zaś niestety wadą to, że po przekształceniu spółka nie może być opodatkowana 9 procentową stawką podatku dochodowego. Każdorazowo jednak trzeba ocenić wady i zalety przekształcenia w odniesieniu do konkretnej sytuacji przedsiębiorcy.

Jak Państwo widzą istnieje wiele argumentów na to aby powiedzieć, że warto założyć spółkę z o.o. Niestety są też pewne wady prowadzenia działalności w tej formie, z którymi należy się liczyć od samego początku decydując się na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Warto w każdym razie podjąć świadomą i przemyślaną decyzję, a nie kierować się radami nieznanych osób na forach internetowych.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej w podobnej sprawie zapraszam do skorzystania z usług mojej Kancelarii. Szczegóły (koszt, zakres i termin realizacji usługi) można ustalić telefonicznie pod nr.: 694 433 846 w godzinach 07.00-20.00 lub za pośrednictwem e-mail: katarzyna.siwiec@radca.prawny.org.pl

  *Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych na warunkach określonych w podzakładce RODO

  Przeczytaj także

  15.01.2024.

  Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest częstym procesem transformacyjnym w praktyce. Wiele osób nie chce bowiem odpowiadać w sposób nieograniczony majątkiem osobistym. Co do zasady bowiem wspólnik sp. z o.o. (ale nie członek zarządu) nie odpowiada swoim majątkiem prywatnym za długi spółki. Skutki wprowadzenia tzw. Polskiego ładu także…

  27.12.2023.

  Czy można zatrudnić wspólnika sp. z o.o. w spółce. Dużo pisze się o zatrudnianiu członków zarządu w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Temat zatrudniania wspólników jest zdecydowanie rzadziej poruszany. Natomiast niejednokrotnie w spółkach zatrudnia się również wspólników, którzy nie pełnią jednocześnie w zarządzie żadnych funkcji. Jest to jak najbardziej dopuszczalne przez prawo. Nie ma zakazu…

  14.12.2022.

  Pojęcie dywidenda jest dobrze znane wspólnikom spółek kapitałowych. Najczęściej mówiąc o niej pojawia się następujące stwierdzenie, jest to zysk netto spółki. Poniżej przybliżę najważniejsze kwestie z nią związane bazując na dywidendzie w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Zasady dotyczące wypłaty dywidendy przez tę spółkę zostały uregulowane w art. 191 –…

  26.10.2022.

  Obecnie wielu Polaków, tak tych mieszkających w kraju, jak i za granicą, czerpie zysku ze sprzedaży akcji. W konsekwencji przychodzi moment, w którym należy rozliczyć podatek od sprzedaży akcji. Dochód osiągnięty z tego tytułu podlega opodatkowaniu dopiero w momencie zbycia akcji. Pewne szczegóły opiszę poniżej.   Podatek od sprzedaży akcji Jeżeli mówimy…

  21.11.2021.

  Spółkę jawną jako spółkę osobową co do zasady cechuje niezmienność składu osobowego. Nie oznacza to jednakże, że nie jest możliwa zmiana wspólnika w takiej spółce. Ustawodawca zezwolił bowiem w określonych przypadkach na zmianę po stronie wspólników. Poniżej wyjaśnię Państwu kiedy jest to możliwe.   Przeniesienie ogółu praw i obowiązków w spółce W spółce jawnej,…

  14.10.2021.

  Spółka jawna jest wciąż bardzo popularną spółką w polskich realiach, zwłaszcza obecnie gdy spółki te mogą, w określonych przypadkach, nie być opodatkowane podatkiem CIT. Z punktu widzenia odpowiedzialności wspólników tej spółki za jej zobowiązania, spółka jawna na pewno nie jest optymalnym rozwiązaniem ponieważ odpowiedzialność ta jest nieograniczona, wspólnicy spółki jawnej odpowiadają…

  27.06.2021.

  Szczególnie w ostatnim czasie wspólnicy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zmuszeni są poszukiwać sposobów na dofinansowanie spółek, których są udziałowcami. Wiele spółek bowiem z powodu trwającej pandemii utraciło część dochodów bądź też nie jest w stanie sfinansować planowanych inwestycji z posiadanych przez nie środków, a nie mają możliwości uzyskania klasycznego finansowania w postaci kredytu bankowego. Sposobów…