1. Strona główna
  2. /
  3. Usługi
  4. /
  5. Doradca podatkowy

Katarzyna Siwiec – doradca podatkowy Kielce

W ramach swojej praktyki zawodowej wykonuję czynności w ramach doradztwa podatkowego w zakresie określonym ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, co oznacza, że jestem w stanie Państwu pomóc poprzez udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami. Jako doradca podatkowy mogę reprezentować Państwa jako podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych wyżej, w postępowaniach podatkowych, w trakcie prowadzonych kontroli podatkowych i czynności sprawdzających.

Jako osoba prowadząca kancelarię prawno – podatkową oferuję pomoc w wyborze optymalnej formy opodatkowania, projektowania procesów podatkowych, doradztwo podatkowe w obszarze podatków dochodowych, podatku od czynności cywilnoprawnych i podatków od spadków i darowizn, podatków lokalnych, a także pomoc w zakładaniu i likwidacji działalności gospodarczej. Ponadto przygotowuję w imieniu podatników wnioski o interpretacje indywidualne, wnioski o rozłożenia na raty, umorzenie i odroczenie płatności podatków, a także analizy podatkowe pod kątem optymalizacji korzyści podatkowych określonych transakcji.

Na Państwa życzenie pomogę również w ustaleniu rezydencji podatkowej zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi przepisami prawa bądź też pomogę w ustaleniu miejsca opodatkowania zagranicznych źródeł dochodów.

Wykonuję zawód doradcy podatkowego na podstawie wpisu na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

Jako doradca podatkowy przestrzegam obowiązku zachowania w tajemnicy faktów i informacji, z którymi zapoznam się w związku z wykonywaniem zawodu, dlatego możecie Państwo czuć się bezpieczni, że okoliczności sprawy, którą mi powierzycie nie zostaną w żaden sposób udostępnione osobom trzecim. Postępuję zawsze zgodnie z zasadami etyki i kieruję się wyłącznie dobrem swoich klientów. Posiadam także ugruntowaną wiedzę praktyczną w świadczeniu usług prawnych ponieważ od kilkunastu już lat jestem radcą prawnym, co pozwala mi otoczyć kompleksową opieką moich klientów. Łącząc te dwa zawody jestem w stanie skutecznie pomóc Państwu w bardzo szerokim zakresie.

Będąc doradcą podatkowym mam ustawowy obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego. Ubezpieczenie to chroni mnie i Państwa jako moich klientów.

Doradztwo podatkowe jest przeze mnie świadczone zarówno na rzecz klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców, rezydentów i nierezydentów. Wspieram rodzinne firmy w planowaniu podatkowym i bieżących problemach, monitoruję analizuję zmiany przepisów prawa podatkowego, a także pomagam zarządzać majątkiem prywatnym. Współpracuję z biurami rachunkowymi, które w razie pomocy są   w stanie wesprzeć Państwa w zakresie rachunkowym i kadrowo – płacowym.
Polecam Państwu swoje usługi: Katarzyna Siwiec – doradztwo podatkowe Kielce, Warszawa i teren całego kraju.

doradca podatkowy Katarzyna Siwiec

Umów się na konsultacje

    *Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych na warunkach określonych w podzakładce RODO