Usługi na rzecz osób fizycznych

Kancelaria świadczy usługi prawne, m.in. w zakresie:

  • dochodzenia roszczeń od pracodawców,
  • reprezentacji ubezpieczonych w sprawach ubezpieczeń społecznych,
  • spraw związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości takich jak zasiedzenie, zniesienie współwłasności,
  • sporów wynikłych na tle wykonywania umów,
  • spraw związanych z dochodzeniem roszczeń od lokatorów, w szczególności w zakresie sądowego egzekwowania należności czynszowych i powództw eksmisyjnych, jak również egzekwowania obowiązków właścicieli lokali,
  • spraw spadkowych,
  • roszczeń odszkodowawczych,
  • sądowej i pozasądowej windykacji należności,
  • spraw administracyjnych, w tym sporządzanie odwołania od decyzji administracyjnych oraz zażalenia na postanowienia, skargi na bezczynność organu administracji oraz skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych na decyzje administracyjne organów administracji.