Prawo ubezpieczeń społecznych

Wielu przedsiębiorców dotykają problemy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Nie są rzadkością przypadki, gdy organ ten kwestionuje chociażby fakt zawarcia
z pracownikiem umowy o pracę, odmawia zgody na zapłatę składek po terminie, odmawia rozłożenia zaległości na raty, stara się przekwalifikować zawartą umowę o dzieło na umowę zlecenie, odmawia przedsiębiorcy wypłaty zasiłku chorobowego. W tej kategorii jestem w stanie zaoferować pomoc prawną w interpretacji przepisów prawa jak np. wyjaśnianiu zagadnień związanych z zatrudnianiem wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, przedawnieniem należności z tytułu nieuiszczonych składek, statusem osób współpracujących itp.

Moje usługi z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych obejmują m.in.

  • doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych,
  • reprezentacja w sprawach o umorzenie składek, rozłożenie na raty i odroczenie płatności,
  • reprezentacja w sprawach odpowiedzialności osób trzecich za należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
  • sporządzanie pisemnych zastrzeżeń do protokołów kontroli prowadzonych przez pracowników ZUS,
  • dochodzenie świadczeń od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS i reprezentowanie ubezpieczonych w sporach sądowych,
  • reprezentacja w sprawach dotyczących odmowy objęcia ubezpieczeniem społecznym,
  • pomoc w razie opłacenia składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie.

Pomoc w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych

Oferuję usługi doradcze oraz kompleksową obsługę w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych oraz innych gałęzi prawa, które w sposób bezpośredni lub mniej oczywisty wpływają na prowadzenie firmy. Zapraszam do kontaktu – przedstawię zakres usług prawnych i odpowiem na Państwa pytania.

Umów się na konsultacje

    *Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych na warunkach określonych w podzakładce RODO