Prawo rodzinne

Prawo rodzinne reguluje osobiste i majątkowe stosunki pomiędzy małżonkami, pomiędzy rodzicami i dziećmi, w tym kwestie ustalenia ojcostwa, szereg spraw alimentacyjnych (obniżenie, podwyższenie alimentów, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego). Wśród norm prawa rodzinnego znajdują się również przepisy dotyczące rozwodów, separacji, opieki np. nad ubezwłasnowolnionym całkowicie, przysposobienia czyli używając zwrotu potocznego adopcji i wielu podobnych zagadnień.  Z zakresu prawa rodzinnego mogę zapewnić świadczenie usług takich jak: reprezentacja w sprawach o ustalenie, podwyższenie, obniżenie alimentów na dzieci,reprezentacja w sprawach o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego,reprezentacja w sprawach o ustalenie kontaktów z dzieckiem,pomoc i reprezentacja w sprawach o ubezwłasnowolnienie,reprezentacja rodziców w sprawach uzyskania zezwolenie sądu na czynność przekraczającą zwykły zarząd majątkiem dziecka,pomoc w sprawach dotyczących poddania obowiązkowi leczenia osób uzależnionych od alkoholu takich jak zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, zmianę orzeczenia o obowiązku leczenia odwykowego, ustanie obowiązku leczenia odwykowego,reprezentacja w sprawach o udzielenie zezwolenia kobietom na zawarcie związku małżeńskiego w przypadku nie osiągnięcia przepisanego prawem wieku,reprezentacja w sprawach dotyczących przymusowego leczenia psychiatrycznego i umieszczania w Domach Pomocy społecznej,reprezentacja w sprawach o ustanowienie opieki.

Umów się na konsultacje

    *Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych na warunkach określonych w podzakładce RODO