Obsługa prawna przedsiębiorców

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych począwszy od udzielania porad dotyczących bieżącej działalności gospodarczej oraz procesów inwestycyjnych, analizy umów oraz innych dokumentów, poprzez aktywny udział w prowadzonych inwestycjach, obsługę prawną zgromadzeń organów spółek, a także reprezentację klientów przed organami administracyjnymi, egzekucyjnymi, sądami powszechnymi i administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami polubownymi, głównie Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Obsługa prawna obejmuje zasadniczo prowadzenie wszystkich spraw związanych z działalnością podmiotu gospodarczego, głównie w zakresie prawa cywilnego, handlowego i prawa pracy.

Główny zakres działalności kancelarii ogniskuje się wokół kwestii związanych z najmem powierzchni komercyjnych, ale w jej zakres wchodzi także obsługa właścicieli kamienic i zarządców nieruchomości niekomercyjnych.