Radca prawny – prawo pracy

Radca prawny – prawo pracy

Niemal każdy przedsiębiorca zatrudnia pracowników czy osoby świadczące pracę na innej podstawie (umowa zlecenie, o dzieło, kontrakty menadżerskie). Powszechność tych stosunków powoduje, że podmioty profesjonalne niezwykle często korzystają z pomocy prawników w dochodzeniu roszczeń od pracowników bądź też broniąc się przed roszczeniami z ich strony – niejednokrotnie czyniąc to już na drodze procesów cywilnych. Wiele z nich poszukuje różnorakich form optymalizacji zatrudnienia, jak również pomocy przy formułowaniu niezbędnych w zakładzie pracy regulaminów czy innych dokumentów.  W zakresie prawa pracy mogę Państwu zaproponować m.in.

 • przygotowywanie umów o pracę, umów współpracy, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, umów doradczych, umów o zachowaniu poufności i innych,
 • opracowywanie regulaminów, pracy, wynagradzania, korzystania z aut służbowych i innych,
 • doradztwo w sprawach ubezpieczeń społecznych,
 • doradztwo w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia,
 • doradztwo w zakresie form zatrudnienia oraz sposobów nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
 • doradztwo w zakresie zwolnień grupowych pracowników,
 • audyt w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
 • pomoc w tworzeniu procedur antymobbingowych i antydysktyminacyjnych,
 • pomoc w optymalizacji kosztów zatrudnienia pracowników,
 • reprezentacja pracodawców w sporach sądowych z pracownikami.

Umów się na konsultacje

  *Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych na warunkach określonych w podzakładce RODO