Prawo nieruchomości

Prawo nieruchomości

Tym z Państwa, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej napotykają na problemy natury prawnej dotyczące nieruchomości jestem w stanie zagwarantować bardzo szeroki zakres usług. W tej dziedzinie służyć mogę pomocą zarządom i zarządcom wspólnot mieszkaniowych, deweloperom, podmiotom wynajmującym
i wydzierżawiającym nieruchomości, a także wykonawcom i podwykonawcom wznoszącym budynki. Podmiotom, które nie mają na co dzień do czynienia z nieruchomościami oferuję usługi w kwestiach wpadkowych związanych czy to z nabywaniem czy sprzedażą nieruchomości, zabezpieczeniem roszczeń na nieruchomościach, ustanawianiem
i znoszeniem służebności, przygotowaniem umów dotyczących korzystania z nieruchomości itp.

Przykłady świadczonych przeze mnie usług to:

 • obsługa prawna w zakresie finansowania nabywania nieruchomości oraz zabezpieczenia transakcji,
 • audyt prawny w zakresie stanu prawnego nieruchomości,
 • przygotowywanie umów najmu i dzierżawy, negocjowanie zadłużeń wynikających z tych umów,
 • pomoc w ustanowieniu hipoteki,
 • sporządzanie i analiza umów deweloperskich,
 • obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych i zarządców lokali komercyjnych i niekomercyjnych,
 • sporządzanie i opiniowanie umów dotyczących zarządu nieruchomościami wspólnymi,
 • dochodzenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy,
 • reprezentacja w postępowaniach wieczystoksięgowych,
 • reprezentacja w postępowaniach eksmisyjnych, posesoryjnych i innych związanych z nieruchomościami,
 • reprezentacja w sporach dotyczących umów o roboty budowlane.

Umów się na konsultacje

  *Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych na warunkach określonych w podzakładce RODO