Prawo administracyjne

Prawo administracyjne – obsługa prawna przedsiębiorców

Z uwagi na obszerność i złożoność przepisów zaliczanych do kategorii prawa administracyjnego trudno jest dokładnie wskazać Państwu katalog usług jakie jestem w stanie zaoferować jako radca prawny. W zależności bowiem od branży dany przedsiębiorca może mieć do czynienia z innym organem administracji państwowej lub samorządowej,
a tym samym zupełnie innymi przepisami prawa materialnego. Z tego też względu jedynie przykładowo mogę wskazać, że w ramach kancelarii podejmuję się na rzecz swoich klientów czynności takich jak:

 • reprezentacja w sprawach o nałożenie kar pieniężnych za naruszenie przepisów o transporcie drogowym,
 • reprezentacja we wszelkiego rodzaju postępowaniach administracyjnych,
 • pomoc w uzyskaniu koncesji i zezwoleń,
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych oraz reprezentacja w postępowaniu odwoławczym,
 • sporządzanie skarg oraz reprezentacja w toku postępowań przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • pomoc w legalizacji samowoli budowlanej,
 • sporządzanie zarzutów i zażaleń w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym,
 • reprezentowanie w sprawach wywłaszczeniowych,
 • reprezentowanie przed organami skarbowymi w toczących się postępowaniach,
 • pomoc w zakresie postępowań związanych z użytkowaniem wieczystym.

Umów się na konsultacje

  *Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych na warunkach określonych w podzakładce RODO