1. Strona główna
  2. /
  3. Blog o przepisach prawa...

Blog o przepisach prawa administracyjnego i gospodarczego

a

Kodeks spółek handlowych nakłada na wspólników spółki obowiązek głosowania nad udzieleniem absolutorium m.in. członkom zarządu spółki nie definiując jednakże w żadnym z przepisów co należy rozumieć pod pojęciem absolutorium. Nie określa też wprost jakie są skutki nieudzielenia absolutorium organom spółek. Poniższy wpis zawiera informacje na ten temat właśnie z uwzględnieniem przykładu spółki…