1. Strona główna
  2. /
  3. Wydarzenia z życia firmy
  4. /
  5. Rozkaz personalny podlega kontroli...

Rozkaz personalny podlega kontroli sądowej

Szanowni Państwo,

Serwis Prawo.pl w swoim artykule Powierzenie obowiązków funkcjonariuszowi podlega kontroli sądowej (prawo.pl) odnotował wydanie bardzo ważnego orzeczenia dla pracowników służb mundurowych. Chodzi o postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 kwietnia 2024 r., które widzą Państwo na zdjęciu powyżej. Jest to postanowienie wydane w wyniku skargi kasacyjnej mojego autorstwa, w której Sąd całkowicie podzielił moje argumenty i stwierdził, że rozkaz o powierzeniu obowiązków służbowych podlega kontroli sądowej. W związku z czym nakazał ponownie zbadać sprawę.

Klient zwrócił się do mnie po dacie wydania przez WSA w Warszawie postanowienia o odrzuceniu jego skargi na decyzję – rozkaz personalny wydany w jego sprawie uznając, jak większość sądów do tej pory, iż sądy administracyjne nie są właściwe w sprawach wynikających z podległości służbowej pomiędzy przełożonymi i podwładnymi.

Jak stwierdził NSA „Analiza zarzutów skargi kasacyjnej, ich uzasadnienia oraz motywów zaskarżonego postanowienia prowadzi do wniosku, że istota sprawy sprowadza się do oceny dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie organu w przedmiocie powierzenia obowiązków służbowych wydane na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o Straży Granicznej”.

Mój klient jest funkcjonariuszem SG, który rozkazem  został przeniesiony na inne stanowisko i pozbawiony istotnego elementu wynagrodzenia przez długi czas, ale podobne uregulowania dotyczą także innych służb mundurowych jak np. policjanci czy strażnicy więzienni. Do tej pory nie mieli oni w zasadzie możliwości obrony w tego rodzaju przypadkach. Wygląda na to, że teraz to się zmieni, ponieważ argumentacja zawarta w uzasadnieniu postanowienia przełoży się na praktykę stosowania prawa.

W takich momentach moja praca cieszy mnie szczególnie.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej w podobnej sprawie zapraszam do skorzystania z usług mojej Kancelarii. Szczegóły (koszt, zakres i termin realizacji usługi) można ustalić telefonicznie pod nr.: 694 433 846 w godzinach 07.00-20.00 lub za pośrednictwem e-mail: katarzyna.siwiec@radca.prawny.org.pl

    *Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych na warunkach określonych w podzakładce RODO