1. Strona główna
 2. /
 3. Prawo podatkowe
 4. /
 5. Podatek PCC
 6. /
 7. Podatek od zakupu 6. mieszkania

Podatek od zakupu 6. mieszkania

Podatek od zakupu 6. mieszkania

Transakcje na rynku nieruchomości rodzą obowiązki podatkowe. Jednym z podatków, który może wystąpić w takiej sytuacji jest podatek od czynności cywilnoprawnych, w skrócie podatek PCC. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że nabycie nieruchomości nie podlega opodatkowaniu PCC w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem VAT. Ale uwaga – tak będzie zawsze tylko do końca 2023 r.

Bardzo wiele zainteresowania, aby nie napisać, że kontrowersji rodzi wprowadzony podatek od zakupu 6. mieszkania. Aby być precyzyjnym, dodatkowy podatek PCC przewidziano od zakupu 6 i większej liczby mieszkań. Podatek ten będzie musiał zapłacić kupujący, który:

 • nabywa co najmniej sześć lokali mieszkalnychstanowiących odrębne nieruchomości w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej, opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, lub udziały w tych lokalach albo
 • nabył już co najmniej pięć takich lokalilub udziały w nich.

Poniżej bliżej opiszę te regulacje.

Podatek PCC mieszkanie 2024 rok

Ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy
o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zmiany m.in. do treści ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tą też ustawą przewidziano zwolnienie od tegoż podatku zakupu pierwszego mieszkania z mocą już w 2023 r.  Nowelizacja w zakresie podwyższonej stawki podatki PCC obowiązywać będzie od początku 2024 roku.

Przede wszystkim jednak na wstępie wyjaśnić należy, że podatek PCC nabywca płaci wówczas gdy nabywa mieszkanie na rynku wtórnym (https://prawny.org.pl/2021/01/20/opodatkowanie-sprzedazy-nieruchomosci/). Do 2024 roku podatek PCC od zakupu 6. mieszkania i każdego kolejnego wynosił 2 %. Teraz ma się to zmienić. Jeżeli bowiem nabywca ma już 5 mieszkań i nabywa 6. albo nabywa łącznie 6 mieszkań, w warunkach wyżej wskazanych, musi się liczyć z dużo wyższym podatkiem PCC.

6 % PCC – podatek od zakupu szóstego mieszkania

Podwyższona stawka podatku PCC od zakupu 6. i kolejnych mieszkań wynosić będzie 6 %. Jest to zatem potrójna wartość tradycyjnej stawki podatku, którą należy uregulować na rzecz fiskusa np. od zakupu 5. mieszkania.

6 % PCC od nowego roku płacony będzie przy umowie dotyczącej nabycia lokalu lub udziału w lokalu.

Co bardzo istotne, od 2024 r. zapłata podatku VAT nie będzie zawsze wyłączać, jak to było dotychczas, opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W myśl nowych regulacji, zakup nieruchomości opodatkowanej podatkiem VAT nie będzie zwalniać od podlegania opodatkowaniu podatkiem PCC w wysokości 6 %.

Podatek od zakupu 6. mieszkania a kilku kupujących

Wprowadzony do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych art. 7 a ust 2, dotyczy nabycia 6. mieszkania przez kilka osób. Zgodnie z tą regulacją w takim przypadku 6 % PCC będzie trzeba zapłacić, jeżeli chociażby jeden z kupujących jest zobowiązany do uiszczenia podatku w takiej stawce. Innymi, słowy jeżeli którykolwiek z kupujących ma już 5 mieszkań i kupuje 6. mieszkanie, podatek będzie wyższy. W takim przypadku jednak solidarnie odpowiedzialni za zapłatę 6 % PCC będą wyłącznie ci kupujący, którzy są objęci nową, podwyższoną stawką. Solidarnej odpowiedzialności nie przewidziano dla tych kupujących, którzy nie stają się współwłaścicielem co najmniej 6 nieruchomości.

Podatek od zakupu 6 mieszkania – czy zawsze będzie go trzeba zapłacić?

Podatek od zakupu 6. mieszkania w wielu przypadkach nie wystąpi. Z jednej strony, jak chciał tego pomysłodawca, nowelizacja miała przeciwdziałać nabywaniu hurtowemu mieszkań przez inwestorów, czerpiących zyski z późniejszej odsprzedaży czy wynajmu mieszkań. Czy się tak stanie? Nie sądzę, bo nawet niespecjalnie się zastanawiając widzę wiele możliwości uniknięcia zapłaty 6 % PCC przez takie podmioty. Tytułem przykładu Jan Kowalski, który chce nabyć 10 mieszkań w odpowiadającej mu inwestycji może 5 mieszkań nabyć jako osoba fizyczna, a kolejne 5 może nabyć poprzez utworzoną samodzielnie bądź ze wspólnikiem spółkę.

Poza tym wprowadzony nowelizacją przepis mówi „w przypadku gdy kupujący nabywa co najmniej sześć lokali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej…”, a zatem nie dotyczy on zakupu budynku czy udziału w budynku jeżeli nie wydzielono jeszcze w nim lokali.

Czy w 2024 roku 6 % PCC będzie należny zawsze przy zakupie 6. mieszkania?

Nie, nie zawsze zakup 6. mieszkania spowoduje, że zapłacimy podwyższony podatek PCC. Ustawodawca wyraźnie wskazał bowiem, że nowe regulacje nie będą miała zastosowania do umów sprzedaży zawieranych w związku z wykonaniem umów zobowiązujących do dokonania tej sprzedaży, zawartych przed dniem 1 stycznia 2024 r. Oznacza to, że jeżeli nabywamy 6 czy więcej mieszkań w wykonaniu umowy przedwstępnej czy deweloperskiej zawartych jeszcze w 2023 roku czy wcześniej to nie zapłacimy PCC według podwyższonej stawki.

Czy jeżeli zostaniemy obdarowani 6 mieszkaniem to zapłacimy 6 % PCC?

Oczywiście, że nie, ponieważ przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie dotyczą w ogóle czynności nieodpłatnych jakim jest np. umowa darowizny.

Zmiany mają na celu powstrzymanie masowego zakupu mieszkań przez inwestorów kosztem indywidualnych nabywców. Nie sądzę, że się tak jednak stanie bo wprowadzone przepisy dają możliwość uniknięcia wyższej daniny.

Z drugiej strony już w 2023 r. wprowadzono zwolnienie obejmujące umowy sprzedaży, których przedmiotem jest prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Tak więc pod tym względem na pewno nowelizacja znajduje grono zwolenników.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej w podobnej sprawie zapraszam do skorzystania z usług mojej Kancelarii. Szczegóły (koszt, zakres i termin realizacji usługi) można ustalić telefonicznie pod nr.: 694 433 846 w godzinach 07.00-20.00 lub za pośrednictwem e-mail: katarzyna.siwiec@radca.prawny.org.pl

  *Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych na warunkach określonych w podzakładce RODO

  Przeczytaj także

  02.04.2023.

  Podatek od pożyczki jest wprost przewidziany przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatkowi temu podlegają m.in. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Opodatkowaniu podlegają także zmiany umów pożyczek. Poniżej omówię PCC od pożyczki, z naciskiem na te przypadki, które często mają miejsce w praktyce, a jednocześnie objęte są zwolnieniem,…