1. Strona główna
  2. /
  3. Prawo podatkowe
  4. /
  5. IT
  6. /
  7. Ryczałt dla programisty

Ryczałt dla programisty

Polski Ład, który zaczął obowiązywać od stycznia 2022 roku, wprowadza bardzo wiele zmian do polskiego prawa podatkowego czyniąc je jeszcze bardziej skomplikowanym. Jedną z nich są zmiany opodatkowania, a dokładniej stawek ryczałtu od przychodów dla przedsiębiorców z branży IT. Wielu podatników pyta w tym okresie o ryczałt dla programisty, zwłaszcza stawkę ryczałtu dla PWKiU 74.90.Z, stąd też chciałabym nieco przybliżyć Państwu tą problematykę.

 

Zmiany opodatkowania dla branży IT

Nowelizacja ustaw podatkowych wprowadzona przez Polski Ład, określany również czasem jak Nowy Ład, wprowadza nową stawkę przychodów z tytułu usług w branży IT,  a mianowicie 12% stawkę dla przychodów, które do tej pory były opodatkowane 15% stawką.  Już w tym miejscu jednak nadmienię, iż przychody z tytułu świadczenia „usług informatycznych” mogą być opodatkowane także stawką ryczałtu w wysokości 8,5% i 15 %, zgodnie z przepisami ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Warto wiedzieć, że z ryczałtu nie skorzystają te osoby z branży IT, które w danym roku podatkowym były związane umową o pracę, bądź spółdzielczym stosunkiem pracy, a także kolejny rok po ustaniu tych stosunków, jeżeli będą wykonywać czynności na rzecz pracodawcy/byłego, tożsame do czynności wykonywanych podczas trwania stosunku służbowego. Ryczałt IT nie jest również dostępny dla informatyków, którzy osiągają dodatkowo przychody z działalności z tytułu prowadzenia aptek, kupna i sprzedaży wartości dewizowych, handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych bądź w poprzednim roku podatkowym osiągnęli przychody wyższe niż 2 000 000 EUR.

Ryczałt dla informatyków wiąże się także z inną składką zdrowotną niż tą przewidzianą dla liniowców lub osób rozliczających się na skali podatkowej. Polski ład wprowadził bowiem zasadę, iż zapłacą oni składkę zdrowotną w wysokości 9% podstawy jej wymiaru, przy czym będą obowiązują trzy podstawy wymiaru składki zdrowotnej:

– 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli roczne przychody nie przekroczą kwoty 60 000 zł,

– 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli jego roczne przychody przekroczą 60 000 zł ale nie więcej niż 300 000 zł,

-180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli jego roczne przychody przekroczą 300 000 zł.

 

Ryczałt dla programisty

Od początku 2022 roku ryczałt dla programisty wynosi 12 %. Nie każda jednak działalność informatyczna to działalność programisty. Zgodnie z objaśnieniami do PKWiU z dnia 23 października 2015 r., wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny, przez usługi związane z oprogramowaniem należy rozumieć „pisanie, modyfikowanie, badanie, dokumentowanie i wspomaganie oprogramowania, włączając pisanie zleceń sterujących programami dla użytkowników, analizowanie, projektowanie systemów gotowych do użycia: rozbudowę, tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację oprogramowania wykonanego na zlecenie określonego użytkownika, pisanie programów na zlecenie użytkownika, projektowanie stron internetowych”. Ryczałt dla programistów nie obejmuje zatem wszystkich osób z branży IT, a precyzyjniej nie obejmuje osób, które nie świadczą usług z zakresu rozbudowy oprogramowania, czyli nie wytwarzają, nie rozwijają, nie ulepszają oprogramowania technologii informatycznych, nie projektują oprogramowania.

Przewidziany przez Polski Ład ryczałt w wysokości 12 % będzie miał zastosowanie do przychodów ze świadczenia przez programistów usług stanowiących usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związane z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objęte grupowaniem “Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związane z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0) oraz związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

 

Inne stawki ryczałtu dla informatyków

Jak wyżej wspomniałam, nowy 12 % ryczałt dla programisty, nie dotyczy wszystkich usług świadczonych przez osoby z branży informatycznej. Informatycy będą mogli bowiem niejednokrotnie skorzystać ze stawki 8,5 % jako stawki właściwej dla przychodów z działalności usługowej, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a wyżej powołanej ustawy o podatku zryczałtowanym.  Według stawki 8,5 % będą opodatkowane przychodu ze świadczenia np. takich usług informatycznych jak  kontrola jakości, kontrola wydatków i przychodów, relacje z kontrahentami (PKWiU 74.90.1 Usługi profesjonalne i techniczne wspomagające i usługi doradztwa, gdzie indziej niesklasyfikowane). Zgodnie z najnowszymi interpretacjami informatycy osiągający przychody ze świadczenia usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem PKWiU 62.01.12 również będą mogły być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu (tak też Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w piśmie z dnia 19 maja 2021 r. nr 0112-KDIL2-2.4011.186.2021.1.AG oraz w piśmie z dnia 6 maja 2021 r., nr 0112-KDIL22.4011.85.2021.2.MM), a także 74.90.Z. Możliwa jest także 15 % stawka ryczałtu.

Tak więc ryczałt dla programistów, powszechnie kojarzony ze stawką 12 %, w żadnym razie nie dotyczy wszystkich usług z branży IT. W każdym wypadku dla ustalenia prawidłowej stawki ryczałtu, konieczna będzie właściwa klasyfikacja usługi do określonego symbolu PKWiU, której to klasyfikacji powinien dokonać podatnik, zgodnie z faktycznie prowadzoną działalnością.

 

Podsumowując, Polski Ład (Nowy Ład) przyniósł opisane zmiany w zakresie stawek ryczałtu dla osób z branży IT. Obniżony ryczałt dla programistów miał, w ocenie ustawodawcy, przeciwdziałać ewentualnym zmianom rezydencji podatkowej wielu osób o tej specjalizacji.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej w podobnej sprawie zapraszam do skorzystania z usług mojej Kancelarii. Szczegóły (koszt, zakres i termin realizacji usługi) można ustalić telefonicznie pod nr.: 694 433 846 w godzinach 07.00-20.00 lub za pośrednictwem e-mail: katarzyna.siwiec@radca.prawny.org.pl

    *Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych na warunkach określonych w podzakładce RODO

    Przeczytaj także