Prawo pracy to gałąź prawa, z którą wcześniej czy później każdy z nas ma do czynienia. Bez wątpienia bowiem niemal każdy z nas podejmuje zatrudnienie i kontynuuje je następnie przez wiele lat. Na przestrzeni tak długiego czasu niejednokrotnie zmieniana jest forma zatrudnienia czy osoba pracodawcy. Istnieje zatem ryzyko, że wystąpią problemy natury prawnej czy to w trakcie trwania zatrudnienia czy też po jego zakończeniu. Z uwagi na specyfikę stosunku pracy część pracowników decyduje się na dochodzenie roszczeń dopiero po zakończeniu pracy w danym przedsiębiorstwie. Czasem konieczne staje się też ustalenie istnienia stosunku pracy, a jeszcze częściej ustalenie, że wypowiedzenie umowy o pracę było nieuzasadnione czy też dokonane zostało z naruszeniem przepisów.

W zakres prowadzonych przeze mnie spraw ze stosunku pracy wchodzi na przykład:

  • prowadzenie sporów sądowych w sprawach pracowniczych,
  • reprezentacja pracowników w sprawach o przywrócenie do pracy, sprawach o mobbing,
  • reprezentacja w sprawach o wypłatę wynagrodzenia, w tym wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • reprezentacja w sprawach o ukaranie karą porządkową,
  • reprezentacja w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • reprezentacja pracowników w sprawach o zapłatę zadośćuczynienia za wypadek przy pracy i chorobę zawodową,
  • dochodzenie roszczeń związanych z niewydaniem świadectwa pracy,
  • dochodzenie odpraw z tytuły rozwiązania stosunku pracy,
  • dochodzenie od pracodawców wypłaty ekwiwalentów.