W ramach prowadzonej kancelarii świadczę usługi polegające na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu pism i umów oraz reprezentacji klientów przed sądami, organami administracji, komornikami m.in. w zakresie:

  • dochodzenia roszczeń od pracodawców,
  • reprezentacji ubezpieczonych w sprawach ubezpieczeń społecznych,
  • spraw związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości takich jak zasiedzenie, zniesienie współwłasności, dział spadku,
  • sporów wynikłych na tle wykonywania umów,
  • spraw związanych z dochodzeniem roszczeń od lokatorów, w szczególności w zakresie sądowego egzekwowania należności czynszowych i powództw eksmisyjnych, jak również egzekwowania obowiązków właścicieli lokali,
  • spraw spadkowych,
  • roszczeń odszkodowawczych,
  • sądowej i pozasądowej windykacji należności,
  • spraw administracyjnych, w tym w zakresie sporządzania odwołania od decyzji administracyjnych oraz zażalenia na postanowienia, skargi na bezczynność organu administracji oraz skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych na decyzje administracyjne organów administracji.

Prawo cywilne

23 sierpnia 2018

Prawo nieruchomości

23 sierpnia 2018

Prawo administracyjne

23 sierpnia 2018

Prawo pracy

23 sierpnia 2018

Prawo rodzinne

23 sierpnia 2018