W ramach realizowanej działalności proponuję m.in. profesjonalną obsługę prawną firm zlokalizowanych na terenie Kielc, gdzie znajduje się siedziba prowadzonej przeze mnie kancelarii, jak również bardzo chętnie podejmuję się współpracy z Klientami z innych rejonów Polski, zainteresowanych uzyskaniem kompleksowego wsparcia jurydycznego na najwyższym poziomie. Dzięki wieloletniej praktyce, gruntownej znajomości aktualnych przepisów z różnorodnych gałęzi prawa, a także wszechstronnej wiedzy dotyczącej regulacji związanych z prowadzeniem podmiotów gospodarczych, gwarantuję fachowe podejście do wszelkich powierzanych mi zleceń. Gwarantuję umiejętne połączenie indywidualnego i zarazem wielokierunkowego podejścia do każdego analizowanego przypadku, a co za tym idzie pełne dostosowanie do potrzeb Klienta.

W ramach kancelarii świadczę kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych począwszy od udzielania porad dotyczących bieżącej działalności gospodarczej oraz procesów inwestycyjnych, analizy i sporządzania umów oraz innych dokumentów, poprzez aktywny udział w prowadzonych inwestycjach, obsługę prawną zgromadzeń organów spółek, a także reprezentację klientów przed organami administracyjnymi, egzekucyjnymi, sądami powszechnymi i administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami polubownymi, głównie Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a także Trybunałem Konstytucyjnym.

Obsługa prawna obejmuje zasadniczo prowadzenie wszystkich spraw związanych z działalnością podmiotu gospodarczego, głównie w zakresie prawa cywilnego, handlowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz administracyjnego.

Od wielu lat stale współpracuję z przedsiębiorcami z branży produkcyjnej, handlowej i usługowej oraz firmami budowlanymi.

Prawo cywilne

23 sierpnia 2018

Prawo gospodarcze

23 sierpnia 2018

Prawo nieruchomości

23 sierpnia 2018

Prawo administracyjne

23 sierpnia 2018

Prawo pracy

23 sierpnia 2018