• reprezentacja w sprawach o ustalenie, podwyższenie, obniżenie alimentów na dzieci,
  • reprezentacja w sprawach o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego,
  • reprezentacja w sprawach o ustalenie kontaktów z dzieckiem,
  • pomoc i reprezentacja w sprawach o ubezwłasnowolnienie,
  • reprezentacja rodziców w sprawach uzyskania zezwolenie sądu na czynność przekraczającą zwykły zarząd majątkiem dziecka,
  • pomoc w sprawach dotyczących poddania obowiązkowi leczenia osób uzależnionych od alkoholu takich jak zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, zmianę orzeczenia o obowiązku leczenia odwykowego, ustanie obowiązku leczenia odwykowego,
  • reprezentacja w sprawach o udzielenie zezwolenia kobietom na zawarcie związku małżeńskiego w przypadku nie osiągnięcia przepisanego prawem wieku,
  • reprezentacja w sprawach dotyczących przymusowego leczenia psychiatrycznego i umieszczania w Domach Pomocy społecznej,
  • reprezentacja w sprawach o ustanowienie opieki.