• prowadzenie sporów sądowych w sprawach pracowniczych,
  • reprezentacja pracowników w sprawach o przywrócenie do pracy, sprawach o mobbing,
  • reprezentacja w sprawach o wypłatę wynagrodzenia, w tym wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • reprezentacja w sprawach o ukaranie karą porządkową,
  • reprezentacja w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • reprezentacja pracowników w sprawach o zapłatę zadośćuczynienia za wypadek przy pracy i chorobę zawodową,
  • dochodzenie roszczeń związanych z niewydaniem świadectwa pracy,
  • dochodzenie odpraw z tytuły rozwiązania stosunku pracy,
  • dochodzenie od pracodawców wypłaty ekwiwalentów.