• reprezentowanie pasażerów w postępowaniach prowadzonych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego,
  • reprezentowanie abonentów w sprawach związanych z nieuiszczonymi opłatami abonamentowymi,
  • reprezentacja w innych postępowaniach administracyjnych,
  • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych oraz reprezentacja w postępowaniu odwoławczym,
  • sporządzanie skarg oraz reprezentację w toku postępowań przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • pomoc w legalizacji samowoli budowlanej,
  • sporządzanie zarzutów i zażaleń w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym,
  • reprezentowanie w sprawach wywłaszczeniowych,
  • reprezentowanie przed organami skarbowymi w toczących się postępowaniach,
  • pomoc w zakresie postępowań związanych z użytkowaniem wieczystym.