Obsługa prawna przedsiębiorców

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych począwszy od udzielania porad dotyczących bieżącej działalności gospodarczej oraz procesów inwestycyjnych, analizy umów oraz innych dokumentów, poprzez aktywny udział w prowadzonych inwestycjach, obsługę prawną zgromadzeń organów spółek, a także reprezentację klientów przed organami administracyjnymi, egzekucyjnymi, sądami powszechnymi i administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami polubownymi, głównie Sądem Arbitrażowym przy […]
Continue Reading

Usługi na rzecz osób fizycznych

Kancelaria świadczy usługi prawne, m.in. w zakresie: dochodzenia roszczeń od pracodawców, reprezentacji ubezpieczonych w sprawach ubezpieczeń społecznych, spraw związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości takich jak zasiedzenie, zniesienie współwłasności, sporów wynikłych na tle wykonywania umów, spraw związanych z dochodzeniem roszczeń od lokatorów, w szczególności w zakresie sądowego egzekwowania należności czynszowych i powództw eksmisyjnych, jak również […]
Continue Reading