• prowadzenie sporów sądowych w sprawach pracowniczych,
  • przygotowywanie umów o pracę, umów współpracy, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, umów doradczych,
  • opracowywanie regulaminów pracy, wynagradzania,
  • doradztwo w sprawach ubezpieczeń społecznych,
  • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS i reprezentowanie ubezpieczonych w sporach sądowych m.in. w zakresie emerytur z tytułu pracy w warunkach szczególnych, odmowy przyznania prawa do renty i zasiłków,