• doradztwo i negocjacje dotyczące nabycia oraz zbycia nieruchomości komercyjnych i niekomercyjnych,
 • prowadzenie spraw związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości takich jak zasiedzenie i zniesienie współwłasności,
 • reprezentacja w sprawach posesoryjnych,
 • przygotowywanie umów najmu i dzierżawy, negocjowanie zadłużeń wynikających z tych umów,
 • reprezentacja w sprawach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
 • sporządzanie umów deweloperskich,
 • pomoc i doradztwo w ustanawianiu ograniczonych praw rzeczowych,
 • obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych i zarządców lokali komercyjnych i niekomercyjnych,
 • sporządzanie i opiniowanie umów dotyczących zarządu nieruchomościami wspólnymi,
 • reprezentacja współwłaścicieli w sporach związanych ze współwłasnością,
 • reprezentacja w sprawach eksmisyjnych,
 • dochodzenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy.