• dochodzenie odszkodowań komunikacyjnych,
  • dochodzenie zadośćuczynienia z tytułu wypadków i chorób zawodowych,
  • reprezentacja poszkodowanych w sporach z ubezpieczycielami,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji,
  • windykacja należności na etapie przedsądowym oraz na etapie postępowania sądowego, zabezpieczającego i egzekucyjnego,
  • reprezentacja wierzycieli i dłużników w postępowaniach ze skargi paulińskiej,
  • reprezentacja w sprawach związanych z ustanowieniem służebności przesyłu,
  • prowadzenie spraw spadkowych, w tym m.in. w zakresie ważności testamentów, dochodzenia zachowku, działu spadku.