• przygotowywanie umów o pracę, umów współpracy, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, umów doradczych, umów o zachowaniu poufności i innych,
  • opracowywanie regulaminów, pracy, wynagradzania, korzystania z aut służbowych i innych,
  • doradztwo w sprawach ubezpieczeń społecznych,
  • doradztwo w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia,
  • doradztwo w zakresie form zatrudnienia oraz sposobów nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
  • doradztwo w zakresie zwolnień grupowych pracowników,
  • audyt w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
  • pomoc w tworzeniu procedur antymobbingowych i antydysktyminacyjnych,
  • pomoc w optymalizacji kosztów zatrudnienia pracowników,
  • reprezentacja pracodawców w sporach sądowych z pracownikami.