• obsługa prawna w zakresie finansowania nabywania nieruchomości oraz zabezpieczenia transakcji,
  • audyt prawny w zakresie stanu prawnego nieruchomości,
  • przygotowywanie umów najmu i dzierżawy, negocjowanie zadłużeń wynikających z tych umów,
  • pomoc w ustanowieniu hipoteki,
  • sporządzanie i analiza umów deweloperskich,
  • obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych i zarządców lokali komercyjnych i niekomercyjnych,
  • sporządzanie i opiniowanie umów dotyczących zarządu nieruchomościami wspólnymi,
  • dochodzenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy,
  • reprezentacja w postępowaniach wieczystoksięgowych,
  • reprezentacja w postępowaniach eksmisyjnych, posesoryjnych i innych związanych z nieruchomościami,
  • reprezentacja w sporach dotyczących umów o roboty budowlane.