• dochodzenie odszkodowań komunikacyjnych z OC i AC,
  • windykacja należności na etapie przedsądowym oraz na etapie postępowania sądowego, zabezpieczającego i egzekucyjnego,
  • reprezentacja wierzycieli i dłużników w postępowaniach ze skargi paulińskiej,
  • reprezentacja w postępowaniach o zwrot nakładów poniesionych na nieruchomości,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości,
  • reprezentacja w procesach o naruszenie posiadania i postępowaniach eksmisyjnych,
  • negocjowanie i konstruowanie umów cywilnoprawnych,
  • pomoc prawna w sprawach oddłużania,
  • zastępstwo procesowe powodów i pozwanych w postępowaniach sądowych.